Bedrijfsbeveiliging

Het beveiligen van bedrijfspanden is altijd maatwerk. Er zijn geen twee dezelfde bedrijven, dus is er ook geen plug and play-antwoord op het beveiligingsvraagstuk. Eerst dient er goed in kaart gebracht te worden welke de risico’s zijn en welke maatregelen daarvoor getroffen kunnen worden. Vaak is het ondoenlijk om alle ramen en deuren te voorzien van het juiste hang- en sluitwerk. Er zijn mogelijk zoveel gevelopeningen die open kunnen, dat het ook financieel ongewenst is om ze van dit hang- en sluitwerk te voorzien. In dat geval wordt er vaak voor gekozen te compartimenteren (opsplitsen) van risico`s. mogelijk het kantoor en het magazijn wel beveiligen, maar de productiehal niet. Op deze wijze beveilig je uitsluitend de plekken waar de risico’s zijn, en voor het overige neem je de rest als bedrijfsrisico.


Beveiligingsfilosofie

In de beveiliging kunnen we een volgorde onderscheiden:
Organisatorische maatregelen
Datgene wat je kunt doen ter voorkoming van inbraak.
Bouwkundige maatregelen
Deugdelijk hang- en sluitwerk in de categorie 3 of 5 minuten braakvertraging.
Elektronische maatregelen
Signaleringssysteem dat uw bedrijfspand bewaakt, eventueel met een verplichte doormelding naar een alarmcentrale.
Elektrische maatregelen
Verlichting op donkere plekken om de sociale controle te verhogen.
Compartimentering
Het creëren van een extra beveiligde ruimte, bijvoorbeeld voor opslag van voorraad of een ruimte voor servers.
Toegangscontrole
Het is mogelijk om de toegang tot het pand te reguleren door een systeem dat eigen personeel toegang geeft tot het pand, en anderen weert.
Hekwerk
Indien het pand makkelijk te benaderen is adviseren we vaak het terrein af te zetten met een hekwerk zodat er naast een juridische ook een fysieke barrière ontstaat.
Buitendetectie
Indien er buiten goederen opgeslagen zijn, kan er worden gedacht aan hekwerkbeveiliging of aan actieve infrarood detectoren.
Rol-hek of rolluiken
Voor hardglazen toegangsdeuren worden rol-hekken of rolluiken geplaatst aan de binnenzijde.
Brand gerelateerde maatregelen
Er zijn twee belangrijke aspecten te benoemen: branddetectie, en brandpreventie-artikelen zoals brandblussers en branddekens.
Brandbeveiliging
Afhankelijk van de grootte van de ruimte en van de brandvoorschriften is het mogelijk dat er maatregelen genomen moeten worden zoals rookmelders, brandalarminstallatie of sprinklerinstallaties. 
Vluchtdeur techniek
In bijna alle gevallen dienen panieksloten aangebracht te worden bij alle deuren.


Economisch Belang

IWEPRO heeft aan deze maatregelen een eigen onderdeel toegevoegd om beter inzicht te krijgen waar de hotspots zich bevinden binnen een bedrijf. We noemen dit het economische belang van het bedrijf. Uitgangspunt daarbij zijn de gevolgen voor het bedrijf bij diefstal van essentiële zaken zoals voorraad, computerbestanden of machinerie. Hoeveel tijd en middelen moeten er worden ingezet voordat het bedrijf zich herstelt van dit voorval?  Je kunt je als bedrijf een prima beeld vormen wat de gevolgen zijn van een dergelijk incident. Het is ons inziens dát belang wat extra aandacht moet krijgen in het beveiligingsplan. Twee derde van alle bedrijven met een "total lost" zijn binnen één jaar failliet. Overige bedrijven hebben veel moeite om weer er bovenop te komen. Onder "total lost" verstaan we ook brand en natuurrampen.


Inboedel verzekering 

Door de jaren heen hebben we ervaring gekregen in de wijze van vergoeding en de hoogte van de schade-uitkering   bij verzekeringen. Bedrijven groeien, en de waarde van de goederen ook, maar de dekking groeit vaak niet mee. Het is moeilijk om binnen de wereld van verzekeringen de weg te vinden. Gebeurt er dan zoiets als een inbraak, dan blijkt soms een aantal zaken niet gedekt te zijn. Dit kost, hoe dan ook, het bedrijf geld! Let goed op en vraag of u een onafhankelijk expertisebureau mag aanstellen

Meer info : zakelijke klanten

Meer info : feiten over veiligheid

Meer info : inbraak en inbrekers

Meer info : beunhazerij


 


Background image
img img img img img img