Borg certificering


Borg certificering is ontstaan met het doel meerdere beveiligingsdisciplines samen te voegen tot een dekkende beveiligingsmethodiek. Het uitgangspunt is de V.R.K.I. (Verbeterde Risicoklassenindeling). Panden worden verschillend beoordeeld. Er wordt gekeken naar diverse factoren zoals: de ligging van het pand, de attractieve waarde van de goederen (de waarde van de meest waardevolle spullen). De verzekeraar en het beveiligingsbedrijf kunnen een mix van maatregelen  samenstellen om te komen tot een evenwichtig beveiligingsadvies. In het beveiligingsplan staan alle onderdelen vernoemd. Beginnend met de organisatorische maatregelen (Wat moet ik doen en wat moet ik laten): deze kosten niets en zijn makkelijk te implementeren in uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan  een sluitronde; sluit alle ramen en deuren, berg waardevolle spullen op in een daarvoor bestemde ruimte  of kluis. Verder zijn de bouwkundige maatregelen zoals hang- en sluitwerk een vast onderdeel. Daarna volgen de elektronische maatregelen zoals alarmsystemen. Ook elektrische maatregelen kunnen van belang zijn, zoals verlichting.  Al deze maatregelen bij elkaar worden in het beveiligingsplan benoemd en beschreven.

Borg kent vier klassen waarin men kan beveiligen: van klasse 1 ( lichte maatregelen) tot klasse 4 ( maatwerk en zware klasse ).

Borg certificaat
Als alle maatregelen zijn uitgevoerd kan men in aanmerking komen voor een certificaat.
Heeft een beveiligingsbedrijf een gedeeltelijke beveiliging uitgevoerd, dan kan men een opleveringsbewijs krijgen over die specifiek uitgevoerde maatregelen.

Geen opleveringsbewijs en geen certificaat.
Het komt regelmatig voor dat een Borgcertificaat wel wenselijk is maar dat er vanwege omstandigheden dit niet uitgegeven kan worden. De reden daarvoor zouden kunnen zijn dat de kosten te hoog worden ten opzichte van het risico dat wordt gelopen. Een andere reden kan zijn dat er elementen in het pand voorkomen die technisch gezien niet beveiligd kunnen worden.

Denk daarbij aan constructies die afdoende beveiliging niet toelaten, of oude panden die zo gebouwd zijn dat er geen deugdelijk hang- en sluitwerk geplaatst kan worden. Uiteraard wordt dan gezorgd voor alternatieven, maar ook die zijn niet altijd voorhanden. IWEPRO beveiligt in overleg alle overige zaken conform de norm, en brengt in kaart wat de mogelijkheden zijn maar geeft geen certificaat af.

 IWEPRO is door ongenoegen m.b.t. werkwijze, kennis, hoge kosten, maar vooral gebrek aan meerwaarde gestopt in 2016.

Background image
img img img img img img