Openbare gebouwen

Er zijn geen twee dezelfde openbare gebouwen dus ook geen twee dezelfde oplossingen. Geen plug and play-antwoord op het beveiligingsvraagstuk. Eerst dient er goed in kaart gebracht te worden welke de risico’s zijn en welke maatregelen daarvoor getroffen kunnen worden.

Onder openbare gebouwen verstaan we gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld gemeentehuizen, musea, bibliotheken, buurthuizen of multifunctionele centra. Bij de keuze van beveiligingssystemen wordt er nadrukkelijk gelet op de continuïteit én de kwaliteit van de producten. Intensief gebruik  zorgt voor slijtage, een goed onderhoudsplan is daarom ook van essentieel belang. Factoren als veiligheid, bedieningsgemak zijn primair. Veel Domotica- en E-lockticatoepassingen zoals deurautomatisering en toegangsbeheer zijn vanwege het intensieve gebruik zeer belangrijk. Vluchttechniek en brandvoorschrift zijn beide van primair belang. Bij toepassingen van  complexe systemen, zoals bijvoorbeeld  E-locktica, ziet men vaker dat er problemen optreden bij dergelijke systemen, mogelijk  door gebrek aan onderhoud. Mogelijk  zijn het ook fouten van architecten of aannemers die onvoldoende kennis bezitten van de mogelijkheden die er op dit gebied zijn. IWEPRO is gespecialiseerd op dit vakgebied. Wij hebben kennis van de meeste systemen en zijn niet afhankelijk van merken of afspraken. Wij adviseren uitsluitend maatregelen die het beste zijn voor de klant. Bedieningsgemak en continuïteit van de systemen is van essentieel belang.


Als specialist wil ik graag mijn verbazing uiten als er televisiebeelden worden getoond, waar het gemak waarmee inbrekers ramen en deuren ontzetten duidelijk te zien is, en bijvoorbeeld kunst objecten worden uit musea. Betrokkenen  zeggen: "Vreemd,we waren zo goed beveiligd ". Hier worden externe bureaus ingehuurd, maar wordt er ook gekeken naar samenhangende maatregelen? Hoe is de kwaliteit van de videobeelden, en is de positie van de camera`s ook goed? Als we beelden kunnen maken vanuit een satelliet waarop we een etiket kunnen lezen op een shirt,  kan er dan ook een strak beeld met een beveiligingscamera worden gemaakt?  Bij nieuwe gebouwen zijn maatregelen vrij eenvoudig te realiseren. Bij oude monumentale gebouwen is dat vaak anders. Er liggen allerlei restricties op de loer als het gaat om adequaat beveiligen. IWEPRO heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan bij dergelijke panden. Voor ieder pand een oplossing.


beveiligingsfilosofie

In de beveiliging kunnen we een volgorde onderscheiden:
Organisatorische maatregelen
Datgene wat je kunt doen ter voorkoming van inbraak.
Bouwkundige maatregelen
Deugdelijk hang- en sluitwerk in de categorie 3 of 5 minuten braakvertraging.
Elektronische maatregelen
Signaleringssysteem dat uw bedrijfspand bewaakt, eventueel met een verplichte doormelding naar een alarmcentrale (PAC).
Elektrische maatregelen
algemene verlichting op donkere plekken om de sociale controle te verhogen.
Toegangscontrole
Het is mogelijk om de toegang tot het pand te reguleren door een systeem dat eigen personeel toegang geeft tot het pand, en anderen weert.
E-locktica
Automatisering van deuren door motorsloten en deurautomaten die voor een snelle doorgang zorgen zonder de deur fysiek te openen.
Brand gerelateerde maatregelen
Er zijn twee belangrijke aspecten te benoemen: branddetectie, en brandpreventie-artikelen: branddeuren, compartimentering en brandpreventieartikelen zoals brandblussers en brand- haspels.
Brandbeveiliging
Afhankelijk van de grootte van de ruimte en van de brandvoorschriften is het mogelijk dat er maatregelen genomen moeten worden zoals rookmelders, brandalarminstallatie of sprinklerinstallaties.
Vluchtdeur techniek
In bijna alle gevallen dienen panieksloten aangebracht te worden bij alle deuren. Via een vluchtrouteplan worden er "uitjes" (bordjes) boven de relevatie deuren geplaatst en worden er maatregelen genomen om bij brand de uitweg snel te vinden.Background image
img img img img img img