Politie keurmerk veilig wonen

Het Politiekeurmerk is ontstaan nadat in veel wijken met gewone huizen relatief vaak werd ingebroken in de jaren '90 van de vorige eeuw. Daar de markt onvoldoende antwoord had op te treffen maatregelen bam de politie een initiatief over vanuit Engeland. Hier was men al bezig met het beveiligen van woningen in de standaard klasse 1. Het uitgangspunt was alle gevelopeningen (ramen en deuren) te voorzien van deugdelijk gemonteerd hang- en sluitwerk. Ook werd naar de omgevingsfactoren gekeken, zaken als straatverlichting begroeiing en op-klimbaarheid werden meegenomen in het plan van aanpak. De politie werkte samen met bedrijven en leveranciers van hang- en sluitwerk. In het begin adviseerde de politie zelf (preventie adviseur). Door de overheid is dit opgeheven omdat het niet de taak is van de politie om preventieadviezen te geven. Deze taak ligt nu bij gemeentes en bedrijven en de regeling zelf wordt door het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) beheerd.  IWEPRO is door ongenoegen m.b.t. werkwijze, kennis, hoge kosten, maar vooral gebrek aan meerwaarde gestopt in 2020.

Informatie filmpje politie keurmerk

Informatie filmpje Politie keurmerk voor senioren


Beveiligingsadvies

IWEPRO gaat als volgt te werk: U kunt bij ons een schouwing aanvragen voor uw pand. Voordat we deze afspraak met u maken leggen we u telefonisch uit wat het keurmerk inhoudt en welke kosten u kunt verwachten.  Na het maken van de kosten- batenanalyse maken we een afspraak voor de schouwing. Samen met u kijken we wat de staat is van het hang- en sluitwerk is van uw woning. We gaan het hele pand door en geven een oordeel over het beveiligingsniveau van de gevelopeningen (ramen en deuren). Tenslotte bespreken we de resultaten en geven een prijsindicatie. Om te voorkomen dat onnodig offertes worden gemaakt vindt IWEPRO het belangrijk dat u als klant weet wat een offerte inhoudt en dat u de kosten kan overzien, zodat u kunt bepalen of het Politiekeurmerk Veilig Wonen nuttig voor u is. Mocht u besluiten na onze uitleg niet verder te willen gaan, dan is de schouwing klaar en heeft u GRATIS een mondeling advies gekregen inzake het Keurmerk. Indien u een offerte of overzicht- via de mail of op papier wilt ontvangen vragen we daarvoor € 75,00. Bij een door ons geheel of gedeeltelijke uitvoering offerte hoeft u de kosten van € 75,00 niet te betalen. 
   
De VERZEKERAAR WIL EEN CERTIFICAAT ZIEN ! !

In dat geval geef ik u in overweging niet te gaan voor een certificaat, omdat de kosten vele malen hoger zullen zijn dan wat de korting oplevert. Het beveiligen van uw woonhuis kost geld en de verzekeraar geeft u 10 tot 20% korting. De klant overschat vaak de staat van de eigen woning, u denkt dat het hang- en sluitwerk wel in orde is maar dat is meestal niet zo. Klanten zijn soms teleurgesteld in de verzekeraar omdat  deze extra eisen stelt terwijl dat voorheen niet nodig was. Vaak worden wij er als gecertificeerd bedrijf  bijgesleept om voor de klant inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de verzekeringseisen. Vaak heeft de klant er geen behoefte aan extra maatregelen te treffen en protesteert bij de verzekeraar. Dat betekenen dat enerzijds de verzekeraar de eisen afzwakt of anderzijds de klant besluit tegen iets meer premie zijn inboedel elders onder te brengen.

Indien u vragen heeft schroom niet te bellen 0475566334 of 0654761613.


Beveiligingsplan

Nadat u als klant en wij als beveiliger zijn overeengekomen dat er een offerte gemaakt kan worden, zal deze worden opgesteld en per post of per mail (PDF- bestand) aan u worden verzonden. Na de schouwing datum kunt u de offerte normaal gesproken binnen twee weken verwachten. In dit plan staan alle zaken die we hebben besproken inclusief de totaalprijs van de beveiliging. Na het gunnen van het werk is, afhankelijk van de levertijd van de materialen en de planning de uitvoeringsdatum ongeveer twee weken later.


Geen Keurmerk maar wel goed beveiligd ?

Is een woning zonder certificaat slecht beveiligd? Het kan zijn dat de eisen voor uw woning voor u discutabel zijn. Stel dat dit ene raampje in uw beleving slecht bereikbaar is, maar volgens het keurmerk wel verbeterd moet worden, of dat luifeltje boven de voordeur niet een opstap bied naar de badkamerraam. Dit zijn situaties waarvan je kunt afvragen of dit wel nodig is. Als u de keuze maakt niet alles te laten uitvoeren,  maar een deel, komt u niet in aanmerking voor een certificaat, maar dan is het beslist niet zo dat u slecht beveiligd bent. Alle overige uitgevoerde gevelopeningen voldoen dan aan de eisen van het  keurmerk, op die paar zaken na die niet wenselijk zijn of uitvoerbaar.


Kosten van certificering door extern bureau

Een tijd lang zijn er gevelelementen (ramen en of deuren) geleverd die zijn goedgekeurd conform de toen geldende eisen maar waarbij geen kenmerken zichtbaar zijn zoals een sticker. Bepalen of dit element voldoet is moeilijk te bepalen door IWEPRO. Meestal overleggen we dit met de klant en kiezen voor extra maatregelen. Het kan soms interessant zijn dit te laten onderzoeken omdat dit kostenbesparend werkt. Als het bijvoorbeeld gaat om meerdere gevelelementen. Voor ongeveer €  275,00 excl. Btw kunnen we dit laten onderzoeken. Het is mogelijk dat er een advies uitrolt een en ander aan te passen. Mogelijk moet er een herkeuring moet plaatsvinden.   

Makelaars

IWepro is nog steeds verbaasd over het feit dat er weinig makelaars betrokken zijn bij de veiligheid van uw aangekochte pand. U tekent het koopcontract en krijgt, behalve wat documenten een aantal sleutels van het pand. U weet niet hoeveel sleutels er in omloop zijn, u weet niet of er binnen familie, buren of vrienden van de vorige eigenaar nog reservesleutel in omloop zijn. De makelaar, en ook u als koper weet niet hoeveel duplicaten in totaliteit zijn uitgegeven door de jaren heen!  U loopt kans op een inbraak zonder schade, met alle gevolgen van dien.  En toch komt het nauwelijks voor dat klanten de cilinders van hun nieuw aangekocht pand laten veranderen. Ook komt het vaker voor dat u aan het verbouwen bent en de sleutel aan bouwvakkers meegeeft, aan tuinmannen en poetsvrouwen en aan zorgmedewerkers. Zorg altijd voor gecertificeerde cilinders en sleutels als er mensen zijn die u een sleutel toevertrouwt."Voorkomen is beter dan genezen" luidt het spreekwoord. In veel gevallen keert de verzekeraar onder deze omstandigheden niet uit omdat er geen sporen van braak worden aangetroffen.

Meer info:  zie certificering

Extra info: inbraak en inbrekers

Extra info: feiten over veiligheid

Extra info: beunhazerij

Extra info particulieren klanten


Background image
img img img img img img