Vereniging van eigenaren

Er zijn geen twee dezelfde wooncomplexen dus ook geen twee dezelfde oplossingen. Geen plug and play-antwoord op het beveiligingsvraagstuk. Eerst dient er goed in kaart gebracht te worden welke de risico’s zijn en welke maatregelen daarvoor getroffen kunnen worden. Het beveiligen van wooncomplexen, zoals bijvoorbeeld appartementen, is altijd een uitdaging. Wij hebben te maken met omgevingsfactoren, veiligheid, bedieningsgemak, onderhoud. Daarnaast zijn er de individuelen klanten met hun eigen wensen.Een bijkomende factor is het algemeen belang dat gewaarborgd dient te blijven: de behoeftes van de bewoners zijn niet gelijkgestemd.  Ook de kosten voor vernieuwingen en onderhoud zijn van belang, zij moeten uit een gezamenlijk potje komen. Als de wensen groter zijn dan het budget betekent dit dat er flink geschrapt moet worden in de verlanglijstjes.

IWEPRO is ervan overtuigd dat in een goed introductiegesprek deze zaken getackeld  kunnen worden. Er wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt in algemene belangen en persoonlijke belangen. Bewoners kunnen alleen of samen met meerderen hun woning laten aanpassen op het beveiligingsniveau.

De algemene/openbare deuren worden voorzien van systemen die de veiligheid vergroten alsmede het bedieningsgemak. Veel Domotica- en E-lockticatoepassingen zoals deurautomatisering en toegangsbeheer zijn vanwege het intensieve gebruik zeer belangrijk. Ook zijn vluchttechniek en brandvoorschrift beide van primair belang. Bij toepassingen van  complexe systemen, zoals bijvoorbeeld  E-locktica, ziet men vaker dat er problemen optreden bij dergelijke systemen, mogelijk  door gebrek aan onderhoud. Mogelijk  zijn het ook fouten van architecten of aannemers die onvoldoende kennis bezitten van de mogelijkheden die er op dit gebied zijn. IWEPRO is gespecialiseerd op dit vakgebied. Wij hebben kennis van de meeste systemen en zijn niet afhankelijk van merken of afspraken. Wij adviseren uitsluitend maatregelen die het beste zijn voor de klant. Bedieningsgemak en continuïteit van de systemen is van essentieel belang. Vanwege het beschikbare budget is het vaak een afweging van de kosten tegenover de baten. Een kosten-batenanalyse zal altijd meewegen in het beveiligingsplan.Beveiligingsfilosofie

In de beveiliging kunnen we een volgorde onderscheiden:
Organisatorische maatregelen
Datgene wat je kunt doen ter voorkoming van inbraak.
Bouwkundige maatregelen
Deugdelijk hang- en sluitwerk in de categorie 3 of 5 minuten braakvertraging.
Elektronische maatregelen
Signaleringssysteem dat uw bedrijfspand bewaakt, eventueel met een verplichte doormelding naar een alarmcentrale (op woningniveau).
Elektrische maatregelen

Verlichting op donkere plekken om de sociale controle te verhogen.
Toegangscontrole
Het is mogelijk om de toegang tot het pand te reguleren door een systeem dat eigen personeel toegang geeft tot het pand, en anderen weert.
E-locktica
Automatisering van deuren door motorsloten en deurautomaten die voor een snelle doorgang zorgen zonder de deur fysiek te openen.
Brand gerelateerde maatregelen
Er zijn twee belangrijke aspecten te benoemen: branddetectie, en brandpreventie-artikelen zoals brandblussers en branddekens.
Brandbeveiliging
Afhankelijk van de grootte van de ruimte en van de brandvoorschriften is het mogelijk dat er maatregelen genomen moeten worden zoals rookmelders, brandalarminstallatie of sprinklerinstallaties.
Vluchtdeur techniek
In bijna alle gevallen dienen panieksloten aangebracht te worden bij alle deuren. Via een vluchtrouteplan worden er "uitjes" (bordjes) boven de relevatie deuren geplaatst en worden er maatregelen genomen om bij brand de uitweg snel te vinden.

 

Background image
img img img img img img