Winkels en showrooms

Het beveiligen van winkelpanden is altijd maatwerk. Er zijn geen twee dezelfde winkels, dus ook geen twee dezelfde oplossingen. Er is geen plug and play-antwoord op het beveiligingsvraagstuk. Eerst dient er goed in kaart gebracht te worden welke de risico’s zijn en welke maatregelen daarvoor getroffen kunnen worden. Vaak hebben gemeentes en winkelcentra eisen voor met betrekking tot rolhekken en -luiken of ramkraak-beveiliging zoals rampalen. Ook zijn winkelpanden gevestigd in oude gebouwen met slecht hang- en sluitwerk, waarvan de authentieke gevelelementen niet aangepast mogen worden. Ook de kosten-batenanalyse kan voor problemen zorgen omdat de kosten voor de beveiliging niet in verhouding staan tot het effect. In dat geval kunnen de risico’s worden gecompartimenteerd (opgesplitst) worden. Er kan worden gekozen om bijvoorbeeld het kantoor en het magazijn wel te beveiligen, maar de etalages aan de straatzijde niet. Sommige zaken vormen bedrijfsrisico`s en  daar zal een ondernemer rekening mee moeten houden. Het risico van het stelen van artikelen uit de etalage is anders dan het leeghalen van het magazijn. Op deze wijze beveilig je uitsluitend dat waar de risico`s zijn, maatwerk.


Beveiligingsfilosofie

In de beveiliging kunnen we een volgorde onderscheiden:
Organisatorische maatregelen
Datgene wat je kunt doen ter voorkoming van inbraak.
Bouwkundige maatregelen
Deugdelijk hang- en sluitwerk in de categorie 3 of 5 minuten braakvertraging.
Elektronische maatregelen
Signaleringssysteem dat uw bedrijfspand/winkel bewaakt, eventueel met een verplichte doormelding naar een alarmcentrale.
Elektrische maatregelen
Verlichting op donkere plekken om de sociale controle te verhogen.
Compartimentering
Het creëren van een extra beveiligde ruimte, bijvoorbeeld voor opslag van voorraad of een ruimte voor servers.
Toegangscontrole
Het is mogelijk om de toegang tot het pand te reguleren door een systeem dat eigen personeel toegang geeft tot het pand, en anderen weert.
Rol-hek of rolluiken
Voor de etalages of toegangsdeuren worden rol-hekken of rolluiken geplaatst aan de binnenzijde.
Brand gerelateerde maatregelen
Er zijn twee belangrijke aspecten te benoemen: branddetectie, en brandpreventie-artikelen zoals brandblussers en branddekens.
Brandbeveiliging
Afhankelijk van de grootte van de ruimte en van de brandvoorschriften is het mogelijk dat er maatregelen genomen moeten worden zoals rookmelders, brandalarminstallatie of sprinklerinstallaties.
Vluchtdeur techniek
In bijna alle gevallen dienen panieksloten aangebracht te worden bij alle deuren. Via een vluchtrouteplan worden er “uitjes” (bordjes) boven de relevante deuren geplaatst en worden maatregelen genomen om bij een eventuele brand de uitweg snel te kunnen vinden.


Economisch Belang

IWEPRO heeft aan deze maatregelen een eigen onderdeel toegevoegd om beter inzicht te krijgen waar de hotspots zich bevinden binnen uw winkel. We noemen dit het economische belang van het bedrijf. Uitgangspunt daarbij zijn de gevolgen voor het bedrijf bij diefstal van essentiële zaken zoals voorraad, computerbestanden of machinerie. Hoeveel tijd en middelen moeten er worden ingezet voordat het bedrijf zich herstelt van dit voorval?  Je kunt je als bedrijf een prima beeld vormen wat de gevolgen zijn van een dergelijk incident. Het is ons inziens dát belang wat extra aandacht moet krijgen in het beveiligingsplan. Twee derde van alle bedrijven met een "total lost" zijn binnen één jaar failliet. Overige bedrijven hebben veel moeite om weer er bovenop te komen. Onder "total lost" verstaan we ook brand en natuurrampen.


Inboedel verzekering

Door de jaren heen hebben we ervaring gekregen in de wijze van vergoeding en de hoogte van de schade-uitkering   bij verzekeringen. Bedrijven groeien, en de waarde van de goederen ook, maar de dekking groeit vaak niet mee. Het is moeilijk om binnen de wereld van verzekeringen de weg te vinden. Gebeurt er dan zoiets als een inbraak, dan blijkt soms een aantal zaken niet gedekt te zijn. Dit kost, hoe dan ook, het bedrijf geld! Let goed op en vraag of u een onafhankelijk expertisebureau mag aanstellen.

Background image
img img img img img img