Woning beveiligen

Bij woningen hanteren wij de beveiligingsfilosofie dat inbrekers buiten gehouden dienen te worden door de buitenschil te beveiligen. Alle relevante ramen en deuren (gevelelementen) dienen te worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. Afhankelijk van de risico`s zoals de ligging, de attractieve goederen (waardevolle spullen) en de inboedelwaarde wordt een beveiligingsplan opgesteld. Door het succes van het Politiekeurmerk wordt regelmatig ervan uitgegaan dat alle woningen van Nederland hetzelfde zijn en daarom ook een gelijk risico hebben. Een villa of landhuis in het buitengebied heeft echter andere risico`s dan een flatje in de binnenstad. Ieder object zal getoetst moeten worden en de risico`s in kaart  gebracht. IWEPRO voegt daar aan toe dat beveiligen ook zinvol en betaalbaar moet zijn. Samen met u brengen we de risico`s in kaart en nemen alle onderdelen met u door. Daarna overleggen we met u welke maatregelen zinvol en/of gewenst zijn. Bij het Politiekeurmerk wordt ook gekeken naar de opklimbaarheid naar hogere etages en naar de verlichting. Met betrekking tot de opklimbaarheid is het zo dat alle opstap/klim mogelijkheden naar hoger gelegen etages getoetst worden, ook of er ramen of deuren daardoor bereikbaar  zijn.  Deze tellen mee voor de te nemen maatregelen. Met betrekking tot de verlichting dient er bij iedere deur een verlichtingspunt te worden aangebracht.


Beveiligingsfilosofie 

De juiste volgorde van goed beveiligen is:
Organisatorische maatregelen
Dat wat je kunt doen ter voorkoming van inbraak.
Bouwkundige maatregelen
Deugdelijk hang- en sluitwerk in de categorie 3 of 5 minuten inbraakvertraging
Elektronische maatregelen 
Signaleringssysteem  dat uw woning bewaakt, eventueel met een door melding naar een alarmcentrale P.A.C. (Particuliere Alarmcentrale)
Brand gerelateerde maatregelen
Er zijn twee belangrijke aspecten te benoemen: branddetectie en brandpreventieartikelen. Denk aan brandmelders, brandblussers en branddekens.


Inboedelverzekering

Stel, er is bij u ingebroken. Door de jaren heen hebben we vaak gezien op welke wijze de verzekering braakschades vergoedt. Het is lang niet altijd zo dat u tevreden zult zijn met wat ze uitkeren. Voorkomen is dus altijd beter dan genezen. De wereld van verzekeringen is een doolhof de weg te vinden. Soms worden eigen expertise bureaus ingeschakeld die belang hebben bij het zo laag mogelijk houden van het uit te keren bedrag. Wees gewaarschuwd en vraag of je een onafhankelijk expertise-bureau mag aanstellen.


Wat kunt u zelf doen?

Laat niets slingeren, sluit ramen en deuren, voor de hand liggende zaken die u zelf ook kan bedenken.Er zijn ook minder voor de hand liggende zaken:
-Leg uw laptop niet op stoel wanneer u als je 's avonds naar bed gaat, in het donker
 is het lampje of zie je de laadkabel goed zichtbaar. Dit kan al een aanleiding zijn om
 in te breken.
-Laat uw tablet, uw smartphone of digitale camera niet in het zicht liggen, ook  dat
 kan is een aanleiding zijn.
-Als u sieraden heeft, verstop ze dan op meerdere plekken in huis op niet voor de
 hand  liggende plekken. Een inbreker die uw huis doorzoekt moet er zo  meer
 moeite voor doen en dat kost tijd.


Misverstanden

Vaak wordt gedacht dat een kluisje verstopt moet worden, zodat deze niet makkelijk te vinden is. Verstoppen is onnodig, wij vinden de kluis altijd dus de inbreker ook.  Plaats de kluis juist op een voor de hand liggende plaats waar u makkelijk en  iedere dag voorbij komt. Onze ervaring is dat u de kluis vaker gebruikt als het makkelijker is om er bij te komen. Bevestig de kluis aan een betonnen ondergrond zodat meenemen wordt bemoeilijkt.

Extra info: inbraak en inbrekers

Extra info: beunhazerij

Extra info: feiten over veiligheid

Extra info: particulieren klanten


Background image
img img img img img img