IWEPRO 

Onderstaand vindt u extra bedrijfsinformatie welke u kunt inzien.
Alle informatie heeft met het bedrijf IWEPRO te maken.
Scroll naar beneden en kies uw onderwerp.

Bedrijfslogo 

Wat is de betekenis van de schorpioen? Wat is de betekenis van onze naam IWEPRO?

IWEPRO is een samengevoegde naam, afgeleid van:  Inbraak  Werende  Producten. 

Waarom een schorpioen?
In het leefgebied van onder andere de Australische Aboriginals en de bewoners van het voormalige Nieuw-Guinea, gebruikte men schorpioenen om hun kostbaarheden te bewaken. In boomstammen werden op een armlengte diep minimaal vijf uithollingen gemaakt, met links en rechts een ruimte. Deze ruimten, ook wel kamers genoemd, werden met elkaar verbonden, op één na. In deze laatste kamer werden de kostbaarheden gelegd, welke bestonden uit schelpen en edelstenen om te gebruiken als betaalmiddel, als sieraad of als bruidsschat. In de overige kamers werden schorpioenen geplaatst. Wat er gebeurde als men trachtte de verborgen kostbaarheden te stelen behoeft geen uitleg.  Alleen de eigenaar van deze " kluis"  wist welke ruimte niet met de andere verbonden was.


Ontstaansgeschiedenis van IWEPRO Inbraakbeveiliging

IWEPRO is een begrip in Zuid-Nederland op het gebied van bouwkundige beveiliging. Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw namen inbraken schrikbarend toe en ontstond de behoefte om iets aan preventie te doen.

Inmiddels waren er reeds producten op de markt om inbraken tegen te gaan. Aannemers waren echter onvoldoende uitgerust om aan de preventievraag te voldoen. Vanuit de bouwwereld kwam de heer Mat Verstappen in aanraking met de behoefte aan preventie. Hij wilde met deze wetenschap iets doen. Vanuit de gedachte dat de juiste producten en de juiste montage van groot belang waren om in inbraak tegen te gaan, is IWEPRO Inbraakbeveiliging opgericht in 1994.

IWEPRO was daarmee een van de eerste bouwkundig gecertificeerde beveiligingsbedrijven in Zuid-Nederland.

Periode1995 / 2001: In die jaren was er een grote vraag naar regelgeving en naar normeringen. Deskundigheid was er nog niet zoveel, en de vraag naar samenhangende maatregelen werd groter. Dit heeft er toe geleid dat de heer Mat Verstappen van het bedrijf IWEPRO, samen met twintig andere bedrijven, de Vereniging van Bouwkundig Beveiligings- Specialisten, het V.B.B.S., heeft opgericht. Op deze manier werd het mogelijk invloed uit te oefenen op de overheid en op de verzekeraars. Via verschillende commissies heeft de heer Mat Verstappen zijn invloed en deskundigheid te gelde kunnen maken. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de “BORG- Regeling” en later het “Politie Keurmerk veilig Wonen”.

Periode2001 / 2007: Er is de laatste jaren veel gebeurd op het gebied van beveiligen.  Zo is het Politiekeurmerk  losgemaakt van de politie en overgegaan naar een nieuwe organisatie het C.C.V (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid).  Deze instantie is onvoldoende in staat gebleken het keurmerk te continueren. Ook zijn de regels voor “Borg”aangepast en overgegaan naar het C.C.V. Daar is verder niet veel meer mee gedaan. Het V.B.B.S. (Vereenvoudigde Beveiliging en Beheersingssystemen) is ten onder gegaan aan de belangen van derden en opgeheven. Ondanks het feit dat er een duidelijk bestaansrecht was is op alle mogelijke manieren ons het werken tegengewerkt. IWEPRO heeft dit als een kans aangegrepen en er als voortrekker duidelijk beter van geworden. Meer kennis en inzicht hoe het eigenlijk zou moeten, met uiteindelijk de bedoeling dit landelijk te vertalen in bijvoorbeeld regelgeving, IWEPRO hanteert deze kennis nu binnen de eigen organisatie.

Periode 2007 / 2010: Eind 2008 is er een alternatief op de markt gekomen, genaamd de N.B.R. ( Nationale Beveiligingsrichtlijn). De N.B.R. is een nieuw initiatief van o.a. het CB&V ( een inspectie- en certificatie instelling),  hang- en sluitwerkproducenten en beveiligingsbedrijven. Deze regeling is bedoeld voor woningen en overige gebouwen, zoals scholen, winkels, bedrijven en dergelijke. Er zijn meerdere klassen waaronder 2B voor standaard beveiliging (3 minuten) voor woningen. Klasse 3B voor zwaarder hang- en sluitwerk (5 minuten) voor woningen of overige panden. Ook is er een klasse voor extra zware beveiligingsmaatregelen (meer dan 5 minuten), dit noemen we de maatwerkklasse waarbij het risico en de maatregelen op elkaar zijn afgestemd. Dit kunnen o.a. bouwkundige maatregelen, elektronische of meeneem beperkende maatregelen zijn. Waar het politiekeurmerk ophoudt en de Borg regeling geen invulling kan geven aan zwaardere bouwkundige beveiliging, is de N.B.R. een uitstekende regeling. Belangrijk is daarbij dat er doelmatig wordt beveiligd, dit betekent dat samen met de gebruikers, het beveiligingsbedrijf en de verzekeraar gekeken wordt naar een goed en efficiënt beveiligingsplan. IWEPRO Inbraakbeveiliging werkt direct mee aan deze regeling door ze mee te ontwikkelen én uit te dragen. Daarbij is de heer Mat Verstappen gevraagd om als deskundige deel te nemen aan de CvD ( Commissie van Deskundigen). In deze commissie worden alle inhoudelijke zaken aangaande de N.B.R. besproken, getoetst, gedefinieerd en in werking gesteld. De richtlijn is volledig in werking, er zijn al ruim 1400 certificaten afgegeven. Er zijn een aantal verschillen met de overige klassen. Voor informatie kan ik u verwijzen naar het CB&V :
http://www.cbenv.nl/CBenV/nl/home

Periode 2010 / heden: In 2010 is besloten de productinnovatie weer op te pakken. In de periode 1995-2001 waren we daar ook al druk mee bezig. Per toeval zijn we in contact gekomen met een Duits bedrijf, OEM-(Original Equipment Manufacturer) producent voor de industrie. Het heeft ertoe geleid dat wij nu handelspartners zijn van Link GmbH waarbij Iwepro Security Solutions (I.S.S.) hen vertegenwoordigt in Nederland en Vlaanderen. Het laatste jaar zijn diverse producten ontwikkeld, samen met link GmbH of zelfstandig door I.S.S. In 2011 zijn we begonnen een webshop te bouwen voor de Link-producten en voor de producten die we zelf op de markt brengen. Onder de naam Fluxio-online verkopen wereldwijd diverse producten. Net vóór 2001 waren we al begonnen aan onze nieuwe website, maar dit bleef tot 2013 liggen. Het schrijven van teksten en invullen van de site is een baan op zichzelf. Met de regelgeving bemoeien we ons verder niet. Er spelen grotere belangen in de wereld van de beveiliging, zaken die op andere schaakborden worden gespeeld, en waar wij niet bij kunnen. Je zou mogen hopen dat regelgeving bedoeld is om zaken te verbeteren, maar managers en belangenbehartigers maken de dienst uit. Naar deskundigen wordt niet geluisterd.

Wordt vervolgd :


Background image
img img img img img img