Presentaties en informatie bijeenkomsten


Weert 29 april 2014 Voor de oudervereniging “de roos” hebben we een presentatie gegeven over veiligheid in het algemeen. onderwerpen als het politie keurmerk veilig wonen en specifieke onderwerpen over de gevaren voor ouderen. Aken als inbraakpreventie maatregelen, oplichting, gebruik van pin pas en identificatie. De dames, 55 stuks hebben aandachtig geluisterd maar hadden na afloop weinig vragen. We hebben tijdens de avond die van 19.30 tot 21.30 duurde 3 filmpjes laten zien ter ondersteuning van de besproken onderwerpen.

Roermond mei t/m november 2013 heeft de politie in samenwerking met de gemeente presentatie avonden georganiseerd in diverse wijken en dorpen in de gemeente Roermond. " Samen stoppen we de inbreker" is de naam van deze informatie avonden. Om deze inhoud te geven zijn er een aantal belangrijke onderwerpen toegevoegd aan de presentaties. Zo verteld iemand uit het bestuur van de gemeente waarom zij dergelijke informatie avonden hebben georganiseerd. De wijkagent stelt zich voor en verteld iets over inbraken in de buurt. Ook wordt een nieuwe "tool" genaamd "Burgernet" gepresenteerd waarbij de de politie gebruikt maakt van burgers voor het opsporen van criminelen of de burger vraagt uit te kijken naar bijvoorbeeld vermiste personen. Via sms of telefoon krijgt u de vraag uit te kijken en de politie te bellen als u iets verdachts ziet of hebt gezien. Zo helpen burgers de politie!  IWEPRO geeft een presentatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen waarbij we iets vertellen over het ontstaan van het keurmerk en de regelgeving die we in stappen hebben ingevoerd als het gaat om preventie. Ook beantwoorden preventie vragen van burgers op het einde van de informatieavond. Vragen over hang- en sluitwerk en de modus-operandie van de inbrekers. Daarnaast heeft de gemeente Evert Jansen uitgenodigd die als ex inbreker laat zien hoe hij vroeger te werk ging. Samen met twee burger agente gaat hij de wijk in waar hij foto`s maakt van onveilige situaties bij mensen thuis. Openstaande ramen en deuren in overvloed blijkt ieder keer maar weer. Openstaande begingen achterdeuren, fietsen niet op slot en ladders in de tuin zijn veel voorkomende zaken in zijn foto rapportage. Daarnaast geeft hij tussen de rapportage adviezen waarom dat de burger beter moet opletten als het gaat om inbraak. Evert Jansen kunt u wellicht kennen van de t.v. serie de inbreker en hij werk nu voor de stichting veiligheid en preventie waar hij als adviseur in dienst is.    Informatie filmpje over Burgernet

IWEPRO, geeft meerder presenties aan diverse organisaties zoals buurt preventie projecten, verenigingen en stichtingen die dergelijke info avonden willen organiseren. Al u meer informatie wil over eventuele mogelijkheden bel of mail ons, we vertellen u graag meer over de mogelijkheden.


18 febr. 2013 - Maasniel - Roermond - 65 bezoekers aanwezig
25 febr. 2013 - Tegelarijveld - Roermond - 75 bezoekers aanwezig
06 mei. 2013 - Vrij Veld - Roermond - 80 bezoekers aanwezig
15 mei. 2013 - Veld - Roermond -68 bezoekers aanwezig
03 okt.  2013 - Hoogvonderen - Roermond 90 bezoekers aanwezig
04 okt.  2013 - Herten - Roermond - 100 bezoekers aanwezig
04 nov. 2013 - Swalmen 1 - Roermond - 130bezoekers aanwezig
05 nov. 2013 - Swalmen 2 - Roermond - 125 bezoekers aanwezig
12 nov. 2013 - Kemp en Kapel-Muggenbroek - Roermond - 96 bezoekers aanwezig
Totaal waren er 829 burgers die zicht lieten informeren over preventie en beveiliging
Background image
img img img img img img