Kantoor

Kantoren zijn er in vele varianten, van laagbouw tot hoogbouw, met tientallen werknemers tot meer dan vijfhonderd. Investeren in beveiliging van dergelijke gebouwen gaat niet in de eerste plaats om materiële waarde, om mensen. Daarop zijn de meeste beveiligingsmaatregelen gebaseerd: zaken als brandveiligheid, vluchtwegtechniek en toegangsbeheer zijn van essentieel belang. Van grote waarde is ook de serverruimte. Beveiliging is een complexe materie omdat er veel variabelen zijn, zoals onder andere: het gebruik, het risico, de ligging, de attractieve waarde, het aantal werknemers. IWEPRO houdt rekening met al deze vaste waarden, om te komen tot een evenwichtig beveiligingsplan. IWEPRO besteedt ook aandacht aan een ander belangrijk onderdeel, namelijk "de economische waarde van een bedrijf": niet datgene wat het meeste waarde vertegenwoordigt, maar het proces of de activiteit die van  groot belang is voor de continuïteit van een bedrijf. Dit is voor ieder bedrijf anders. Zo kan het de waarde van de materialen of de grondstoffen bepalend zijn, de waarde van data en bestanden, van machines en delicate apparatuur, van exclusieve voorraad, en meer. Waar wij naar kijken is hoe deze waarde het best het best beveiligd kan worden. Het bedrijf wordt in zones verdeeld, elke zone krijgt een kleur.
  •     Geel:    voor ruimtes met een laag financieel of continuïteit bedrijfsbelang
  •     Oranje: voor ruimtes met een hoog financieel of continuïteit bedrijfsbelang
  •     Rood:   voor ruimtes met een zeer hoog financieel of continuïteit bedrijfsbelang
Bij elke kleur horen beveiligingsmaatregelen.
Een mix van beveiligingsmaatregelen kan zijn:
>Vet gedrukt de meest voorkomende<

-Hang- en sluitwerk
-Sluitsysteem
(sleutelbeheer)
-Alarmsysteem
-Toegangscontrole (toegang tot bepaalde ruimtes of bepaalde deuren)
-Brand veiligheidssystemen
-Vluchtweg techniek
-Deur automatisering
-CCTV
(camera systeem)
-Verlichting

-Terrein beveiliging
-Compartimentering
-Rolluiken of glasafscherming
-Meeneembeperkende maatregelen.
-Kluizen met of zonder afstort mogelijkheid

IWEPRO adviseert u graag over al deze opties
Background image
img img img img img img