Monumenten

Het beveiligen van monumenten is een uitdaging. Het resultaat moet zijn alsof er nooit iets gebeurd is. Dat in tegenstelling met hetgeen  je in dergelijke gebouwen aantreft. Vroeger werden kozijnen, ramen en deuren met de hand gemaakt door een lokale timmerman. Dat brengt met zich mee dat behalve de constructies ook de diktes van materialen divers zijn, en het hout kan verweerd zijn. Er zijn diverse oplossingen om te komen tot een maximale beveiliging voor monumenten, maar de uitvoering blijft een grote uitdaging. De mensen van IWEPRO hebben een ruime ervaring in het restaureren van monumenten. Buiten het beveiligen door kwalitatief hang- en sluitwerk kan er een keuze worden gemaakt uit een groot aantal andere beveiligingsopties, die moeilijk te realiseren maatregelen kunnen compenseren. Beveiliging is een complexe materie omdat er veel variabelen zijn, zoals onder andere: het gebruik, het risico, de ligging, de attractieve waarde, het aantal werknemers.  IWEPRO houdt rekening met al deze vaste waarden, om te komen tot een evenwichtig beveiligingsplan. IWEPRO besteedt ook aandacht aan een ander belangrijk onderdeel, namelijk "de economische waarde van een bedrijf": niet datgene wat het meeste waarde vertegenwoordigt, maar het proces of de activiteit die van  groot belang is voor de continuïteit van een bedrijf.  Dit is voor ieder bedrijf anders.  Zo kan de waarde van de materialen of de grondstoffen bepalend zijn, de waarde van data en bestanden, van machines en delicate apparatuur, van exclusieve voorraad, en meer. Waar wij naar kijken is hoe deze waarde het best het best beveiligd kan worden. Het bedrijf wordt in zones verdeeld, elke zone krijgt een kleur. Bij elke kleur horen beveiligingsmaatregelen. 
  •     Geel:    voor ruimtes met een laag financieel of continuïteit bedrijfsbelang
  •     Oranje: voor ruimtes met een hoog financieel of continuïteit bedrijfsbelang
  •     Rood:   voor ruimtes met een zeer hoog financieel of continuïteit bedrijfsbelang
Een mix van beveiligingsmaatregelen kan zijn:

>Vet gedrukt de meest voorkomende<

-Hang- en sluitwerk
-Sluitsysteem (sleutelbeheer)
-Alarmsysteem
-Brand veiligheidssystemen
-Vluchtweg techniek
-Toegangscontrole (toegang tot bepaalde ruimtes of bepaalde deuren)
-Deur automatisering

-CCTV (camera systeem)
-Verlichting
-Terrein beveiliging
-Compartimentering

-Rolluiken of glasafscherming
-Meeneembeperkende maatregelen.
-Kluizen met of zonder afstort mogelijkheid


Iwepro adviseert u graag over al deze opties
 
Background image
img img img img img img