Openbare gebouwen

Openbare gebouwen zijn in principe  toegankelijk voor alle burgers, zoals bijvoorbeeld een gemeentehuis of een zwembad. Grote hoeveelheden waardevolle objecten treffen we daar niet aan, de belangrijkste beveiligingsmaatregelen zijn dan ook klant- en personeel gericht. Voor wat betreft het personeel en de klanten gelden maatregelen op het gebied van brandveiligheid, vluchtwegtechniek, en toegangsbeheer. Waardevolle gegevens worden vaak opgeslagen in de serverruimtes. Voor het personeel zijn er extra beveiligingsmaatregelen nodig als er kans op verbaal of lichamelijk geweld aan de orde is. Denk bijvoorbeeld aan het loket van sociale zaken in gemeentehuizen. Beveiliging is een complexe materie omdat er veel variabelen zijn, zoals onder andere: het gebruik, het risico, de ligging, de attractieve waarde, het aantal werknemers.  IWEPRO houdt rekening met al deze vaste waarden, om te komen tot een evenwichtig beveiligingsplan. IWEPRO besteedt ook aandacht aan een ander belangrijk onderdeel, namelijk "de economische waarde van een bedrijf": niet datgene wat het meeste waarde vertegenwoordigt, maar het proces of de activiteit die van  groot belang is voor de continuïteit van een bedrijf.  Dit is voor ieder bedrijf anders. Zo kan de waarde van de materialen of de grondstoffen bepalend zijn, de waarde van data en bestanden, van machines en delicate apparatuur, van exclusieve voorraad, en meer. Waar wij naar kijken is hoe deze waarde het best het best beveiligd kan worden. Het bedrijf wordt in zones verdeeld, elke zone krijgt een kleur.
  •     Geel:    voor ruimtes met een laag financieel of continuïteit bedrijfsbelang
  •     Oranje: voor ruimtes met een hoog financieel of continuïteit bedrijfsbelang
  •     Rood:   voor ruimtes met een zeer hoog financieel of continuïteit bedrijfsbelang
Bij elke kleur horen beveiligingsmaatregelen. 
Een mix van beveiligingsmaatregelen kan zijn:
>Vet gedrukt de meest voorkomende<

-Hang- en sluitwerk
-Sluitsysteem
(sleutelbeheer)
-Alarmsysteem
-Brand veiligheidssystemen
-Vluchtweg techniek
-Toegangscontrole
(toegang tot bepaalde ruimtes/deuren)
-Deur automatisering
-CCTV (camera systeem)
-Verlichting

-Terrein beveiliging
-Compartimentering
-Rolluiken of glasafscherming
-Meeneembeperkende maatregelen.
-Kluizen met of zonder afstort mogelijkheid


Iwepro adviseert u graag over al deze opties
Background image
img img img img img img