Winkelpand

Er zijn vele soorten winkelpanden, gevestigd op allerlei locaties, groot of klein, voor exclusieve spullen of goedkope. Bij de beveiliging van winkels is het personeel belangrijk, maar zeker ook de waarde van de goederen. De voorraad moet de winst opleveren. De maatregelen die voor het personeel genomen dienen te worden zijn zaken als brandveiligheid, vluchtwegtechniek en toegangsbeheer. Wat betreft de voorraad is het van belang dat gangbare voorraad gescheiden wordt van de exclusieve, dure voorraad. Dat wil zeggen dat de ruimte waarin duurdere merken zijn opgeslagen of uitgestald, vervolgens kunnen worden gecompartimenteerd (afgesloten, ruimtes of vitrines welke zijn versterkt). Winkelbedrijven stallen hun producten graag uit om te laten zien wat er te koop is, maar een inbreker weet hierdoor ook wat er in de winkel aanwezig is. Een winkel is een semiopenbaar gebouw, de beveiligingsgebreken zijn zichtbaar, daar wordt bij een inbraak meteen van geprofiteerd. De echte waarde zit meestal in de serverruimte. Beveiliging is een complexe materie omdat er veel variabelen zijn, zoals onder andere: het gebruik, het risico, de ligging, de attractieve waarde, het aantal werknemers. IWEPRO houdt rekening met al deze vaste waarden, om te komen tot een evenwichtig beveiligingsplan. IWEPRO besteedt ook aandacht aan een ander belangrijk onderdeel, namelijk “de economische waarde van een bedrijf”: niet datgene wat het meeste waarde vertegenwoordigt, maar het proces of de activiteit die van  groot belang is voor de continuïteit van een bedrijf.  Dit is voor ieder bedrijf anders. Zo kan de waarde van de materialen of de grondstoffen bepalend zijn, de waarde van data en bestanden, van machines en delicate apparatuur, van exclusieve voorraad, en meer. Waar wij naar kijken is hoe deze waarde het best het best beveiligd kan worden. Het bedrijf wordt in zones verdeeld, elke zone krijgt een kleur.
  •    Geel:    voor ruimtes met een laag financieel of continuïteit bedrijfsbelang
  •    Oranje: voor ruimtes met een hoog financieel of continuïteit bedrijfsbelang
  •    Rood:   voor ruimtes met een zeer hoog financieel of continuïteit bedrijfsbelang
Bij elke kleur horen beveiligingsmaatregelen. 
Een mix van beveiligingsmaatregelen kan zijn:
>Vet gedrukt de meest voorkomende<

-Hang- en sluitwerk
-Sluitsysteem (sleutelbeheer)
-Alarmsysteem
-Brand veiligheidssystemen
-Vluchtweg techniek
-Toegangscontrole (toegang tot bepaalde ruimtes of bepaalde deuren)
-Deur automatisering
-CCTV (camera systeem)
-Verlichting
-Terrein beveiliging

-Compartimentering
-Rolluiken of glasafscherming

-Meeneembeperkende maatregelen.
-Kluizen met of zonder afstort mogelijkheid


Iwepro adviseert u graag over al deze opties
Background image
img img img img img img