Woningen

Aan de linkerzijde vindt u diverse onderwerpen voor beveiliging van zowel woningen als bedrijven.

In het verleden werd hang- en sluitwerk geproduceerd met als enige criterium dat het 20 jaar mee moest gaan. Vervolgens werden in de jaren ‘60 van de vorige eeuw steeds meer bouwmethodes gestandaardiseerd. Bij een gebrek aan eisen werden in die tijd veel binnendeursloten ook in buitendeuren geplaatst. Daarna werd er een eisenpakket opgesteld waarin tocht- en waterwerendheid aandacht kregen, maar geen inbraakwerendheid. Begin jaren ‘90 werden producten op de markt gebracht die enigszins inbraakwerende eigenschappen kenden. Na proeven met deze sloten bleek dat veel producten niet voldeden. Later werd de manuele beproeving geïntroduceerd, waardoor producten daadwerkelijk fysiek getest werden. dit was de tijd van het keurmerk Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) met sterren. Door diverse regelingen en normeringen weten we nu welke sloten op deuren of ramen geplaatst moeten worden, en welke weerbaarheidsklasse dat oplevert. Woningen die werden gebouwd vóór 1985 voldoen aan geen enkel criterium, woningen gebouwd tussen 1985 en 1995 zouden wel al aan criteria kunnen voldoen. Woningen gebouwd  tussen 1995 en 2001 kunnen hier en daar al standaard beveiligde ramen of deuren bevatten. Alle nieuwbouwprojecten daterend van 2001 tot 2003 zouden moeten voldoen.  Na 2003 moeten alle gevelelementen voldoen aan de wet, waarin staat dat alle gevelelementen braak vertragend moeten zijn. Helaas klopt dit maar al te vaak niet, vooral door  gebrek aan controle van bouw- en woningtoezicht. Iedere woning is weer anders qua stijl, bouwjaar, grootte of staat van onderhoud. Beveiligen is een complexe materie! Zo divers als er soorten van huizen zijn, zo divers is ook de beveiliging van deze huizen. Bij het maken van een beveiligingsplan is niet alleen de woning zelf belangrijk, maar zijn zeker ook de ligging en de omgevingsfactoren van belang. Daarnaast is de verzekerde inboedelwaarde bij vrijwel iedere woning weer anders, wat ook invloed heeft op de beveiligingswijze. IWEPRO zal bij de schouwing van uw pand alle facetten van het beveiligingsspectrum toelichten, zodat u een goed en inzichtelijk overzicht hebt van eventueel  te treffen maatregelen. Het is ondoenlijk om alle variabelen op deze site te benoemen. Zowel het BORG-certificaat als het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben een uitgebreid pakket aan regels , eisen en productlijsten.  Deze staan weer in relatie tot zowel de Nederlandse norm (NEN), als ook de Europese norm (EN). We beschrijven kort welke beveiligingsgroepen er zijn (zie kolom links)


Bestaande bouw P.K.V.W.

Onder bestaande bouw verstaan we alle woningen van twee jaar en ouder. Grofweg alle woningen die zijn gebouwd na 2001 voldoen ook aan de nieuwbouweisen van het P.K.V.W.  Als u in het bezit bent van een attest, kunnen we beter bepalen of uw woning voldoet aan de eisen. Zonder document zullen we een inschatting moeten maken of alle kenmerken, geldend voor een dergelijk gevelelement, aanwezig zijn. Dit is vaak lastig te bepalen, en kan ertoe leiden dat we moeten besluiten extra maatregelen bij te plaatsen, conform de regels en de materiaallijsten van de bestaande bouw. Dit kan in het ergste geval een dubbele uitvoering betekenen, vandaar dat het belangrijk is dat u de attesten kunt overleggen. Ter voorbereiding kunt u de aannemer of de producent van de kozijnen vragen om deze documenten. Bij de regels voor de bestaande bouw wordt gekeken of ramen, deuren en kozijnen nog deugdelijk zijn. Daarna wordt bepaald welke sloten het best passen bij uw situatie. Vaak zijn er mooie en/of  minder mooie oplossingen beschikbaar, en relatief dure of goedkope oplossingen toepasbaar. Dit gaat altijd in overleg, waarbij we de voordelen en nadelen per product benoemen.


Nieuw bouw P.K.V.W.

De aannemer moet voldoen aan de wet, dit houdt in dat hij er voor zorgen moet dat alle relevante gevelopeningen (ramen, deuren en  kozijnen) voldoen aan de eisen van 5 minuten inbraakwerendheid. Wanneer  de woning wordt opgeleverd dient de aannemer er zorg voor te dragen dat u een kopie krijgt van de afgegeven attesten (documenten) van alle ramen en deuren. Dit is voor u het bewijs dat alle producten, geplaatst in een gevelopening, voldoen aan de eisen. Bij nieuwbouw zijn dat behalve het hang- en sluitwerk ook de kozijnen, vleugels en deuren. De testen ( manuele beproeving) worden uitgevoerd in zijn geheel, en voor het totaal wordt er een attest afgegeven. Een producent van bijv. kozijnen mag onder dit attest alle kozijnen produceren, zonder dat ieder afzonderlijk kozijn een keuring moet ondergaan. Eén kozijn wordt getest, en de andere worden onder de bepaalde voorwaarden geproduceerd. Mocht uw woning gebouwd zijn na 2001 en uw ramen en deuren zouden niet voldoen, dan kunt u de aannemer of de producent van de gevelelementen in gebreke stellen, en hem uiteindelijk aansprakelijk stellen. Uiteraard is dit geen makkelijke weg, en door het inhuren van juridische hulp ook een dure.


Duurdere woningen, villa`s en appartementen

Een standaardwoning volstaat met deugdelijk hang- en sluitwerk, maar bij duurdere woningen is dat anders. In zijn algemeenheid kun je stellen dat, hoe groter of hoe duurder de woning is, hoe hoger de totaal verzekerde inboedelwaarde zal zijn. Hoe hoger het verzekerde bedrag is, hoe meer attractieve goederen aanwezig zijn, zaken als kostbare apparatuur, kunst of verzamelingen. Volgens de risicoklasseindeling kun je een optelsom maken van de diverse te nemen maatregelen. Vaak wordt er een mix van maatregelen toegepast, zoals bijvoorbeeld hang- en sluitwerk in combinatie met een alarmsysteem en compartimentering. Indien er een risico op overval aanwezig is worden daarvoor speciale maatregelen getroffen. Overval of persoonlijk bedreiging is voor een aantal mensen een reëel risico, indien er geen maatregelen worden getroffen en uitgevoerd, kan dit leiden tot allerlei gevolgen. In het linker menu vindt u diverse maatregelen die u ook terug kunt vinden in onze beveiligingsplannen. Op de exacte werkwijze bij het beveiligen van situaties met hogere risico`s weiden we verder niet uit op deze site. In een eventueel persoonlijk advies informeren we u graag volledig.

 Meer info: woningen

Background image
img img img img img img