Beveiligingsniveau

Hoe groter de waarde van uw bezit is, hoe hoger het beveiligingsniveau zal moeten zijn. Hoe hoger uw inboedelwaarde is, hoe meer waardevolle goederen u bezit, hoe hoger uw risico is. Ook de attractiviteit van de goederen is van belang. Ook wordt de ligging van het pand meegewogen. Om inzichtelijk te krijgen wat voor u van toepassing is qua beveiligingsmaatregelen gebruiken we de verbeterde  risicoanalyse van Borg. Daarin staan alle variabelen  die leiden tot een beveiligingsniveau op maat voor uw pand. We kennen twee beveiligingsregelingen: Politiekenmerk Veilig Wonen ( P.K.V.W.) en BORG. De BORG-regeling is de regeling die het meest volledig is, en komt het beste overeen met de diverse aspecten van beveiliging. Er zijn vier klassen waarin wordt beveiligd, waarbij klasse 1 het laagste niveau is, en klasse 4 het hoogste. Deze klasse 4 wordt ook maatwerkklasse genoemd en laat het meeste ruimte voor alternatieven, voor verschillende mogelijkheden en voor kostenreductie. De BORG risicoklasse-uitkomst is een richting, maar zeker geen wetenschap. Mogelijk kan een en ander niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld  vanwege de kosten, of vanwege technische aspecten.

In de beveiligingswetenschap of beveiligingsleer is een opsomming gemaakt van de uit te voeren maatregelen in volgorde.

1.    Organisatorische  (datgene wat je kunt doen ter voorkoming van inbraak)
2.    Bouwkundige maatregelen (zoals hang-en sluitwerk, traliewerk enz.)
3.    Elektronische maatregelen (alarmsysteem, cameratoezicht of toegangscontrole)
4.    Elektrische maatregelen (verlichting)
5.    Compartimentering (versterken van ruimtes of berging in kluis of brandkast)
6.    Afscherming (traliewerk, veiligheidsbeglazing en rolluiken)

Uw vraag als klant, ons advies als IWEPRO, maar zeker ook de eisen van de verzekeraar zijn leidend. Het is mogelijk dat deze  beveiligingseisen aan de hoge kant zijn. Daarover zal onderhandeld moeten worden.
 Het is vaak zo dat de verzekeraar als risicodrager uiteindelijk bepaalt wat er moet gebeuren, maar er is altijd ruimte voor overleg.


Politie keurmerk

Bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt eveneens gekeken naar de attractiviteit van uw goederen en naar de ligging van uw pand. Het is echter minder ingewikkeld, omdat het meestal om een standaard woonhuis gaat. Eigenlijk was de opzet dat men boven een bepaalde waarde zou moeten overstappen naar BORG (klasse 1 t/m 4), maar in de praktijk eisen  verzekeraars meestal de minimale eisen, bepaald door het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Uiteraard is een minimale uitvoering zoals door het Politiekeurmerk Veilig Wonen beter dan géén maatregelen, maar nu wordt het keurmerk ook gevraagd bij villa's en zelfs bij bedrijven. Dit kan een gevolg zijn van de bekendheid van het keurmerk en de onwetendheid van verzekeraars.

Background image
img img img img img img