Brandpreventie

De kans op brand in uw woning is drie keer kleiner dan inbraak, maar de schade is vele malen hoger. Het kan ook u overkomen. Uw huis en uw goederen zijn vervangbaar, maar bij persoonlijk letsel is dat een ander verhaal. De meeste ongelukken gebeuren door onwetendheid en door paniek. Bij brand is rook vaak de grootste oorzaak van sterfte. De uitweg niet kunnen vinden, de brand te laat opgemerkt, slechte vluchtroutes of teruggaan om spullen te halen zijn belangrijke oorzaken van ongelukken. Organisatorische maatregelen zijn hierbij van even groot belang als technische middelen. Deze organisatorische maatregelen kosten niets of bijna niets, maar zijn van groot belang. Praat eens met uw huisgenoten over brand en wat er daarbij allemaal kan gebeuren. Bespreek ook met elkaar de vluchtroutes en waar eventueel de blusmiddelen staan. Zorg dat periodiek alle brandmelders en blussers worden gecontroleerd. Als u klein kinderen heeft zorg dat u een brandladder in huis hebt. 


Rookmelders

Er zijn verscheidene rookmelders in de handel, zoals hittemelders, optische melders of koolmonoxidemelders. Waar veel gekookt wordt kunt u het beste een hittemelder aanschaffen, deze is wat trager, maar gaat niet nodeloos af. Op iedere verdieping met een slaapvertrek of een zolder met een stahoogte van 1m80 plaatst u een melder. Plaats ze tegen het plafond en niet tegen de wand, plaats ze ook in de loop van de rooktrek. Een ruimte vult zich meestal vanuit het midden, uiteraard afhankelijk van de grootte. Eens in de paar maanden controleert u met de testknop. Er brandt ook een indicatielampje.  Koolmonoxidemelders hebben uitsluitend nut als er open vuurbronnen zijn, zoals bijvoorbeeld geisers, petroleumkachels of ouderwetse verwarmingsketels met een waakvlam. Bij gesloten verwarming systemen zijn geen koolmonoxidemelders  nodig daar de lucht van buiten wordt aangezogen en de rook naar buiten wordt uitgeblazen.


Brandblussers

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u één  of meer blustoestellen op bereikbare plaatsen hebt geplaatst. Neem een minimale blusser met 6 kg. blusmiddel. Controleer het drukmetertje met enige regelmaat. U kunt de blussers ook door een preventiebedrijf laten controleren, dat kost u jaarlijks geld. Een andere optie is eens in de vijf tot acht jaar een nieuwe kopen en de oude inleveren als chemisch afval bij de gemeentelijk afvalstoffendienst. Voor thuisgebruik zijn er twee soorten blussers, de poederblussers en de schuimblussers. In de poederblusser zit een heel fijn poeder wat onder hoge druk naar buiten wordt gespoten. Deze stof is zó fijn dat deze vaak voor meer schade zorgt dan de brand zelf. Het gaat overal tussen in zitten en is moeilijk te verwijderen. Een betere keuze is een schuimblusser, maar die is iets duurder. Voor het blussen van de brand maakt het niet veel uit.


Branddeken

Een branddeken kun je gebruiken als iets of iemand in brand staat. Uitsluitend kleine brandjes zijn ermee te bestrijden. Altijd gebruiken in combinatie met een brandblusser. Hang de unit centraal op, zodat u er goed en snel bij kunt.


Brandladder

Een brandladder kan handig zijn. We adviseren het zeker als er in huis jonge kinderen aanwezig zijn. Ze kunnen zelf niet uit het raam springen, bovendien is dat riskant. Volwassen kunnen van hogere hoogtes springen, waarbij een botbreuk wel reëel is, maar dat is altijd beter dan verbranden. Uiteraard moet iedereen een persoonlijke inschatting proberen te maken van  wat het beste is. Dat is ook de reden waarom overleg over brand met uw huisgenoten zo belangrijk is. De brandladder is opgeborgen in een doos of koffer,  deze plaatst u onder het bed of in een klerenkast. Bij brand haalt u de ladder eruit, en hangt deze over het raamkozijn.  De ladder haakt achter de vensterbank of het kozijn, zodat u zonder al te veel moeite naar beneden kunt. De verschillende lengtes zijn 4 of 7 meter. Deze maatregel is ook aan te raden bij studentenhuizen en andere plekken waar meerdere mensen samenwonen, en waar de brandvoorschriften vaak niet optimaal zijn. Zelfs voor flatbewoners kan het een uitkomst bieden tot aan de derde verdieping. 

Background image
img img img img img img