E-locktica en Domotica

E-locktica is een begrip dat verwant is aan de term Domotica. Het woord domotica is afgeleid van het woord domo, dat  huis betekent,   we kunnen het vertalen als huisautomatisering. De term E-locktica hebben we zelf bedacht en betekent "elektronisch sluiten" Het wordt toegepast om meerdere systemen te koppelen aan een intelligente besturing. Deuren, rolluiken, zonwering en verwarming worden onder gebracht onder éénbesturing. E-locktica is een onderdeel van deurautomatisatie, in het stadium waar mechanica samen wordt toegepast met elektronica. Denk daarbij aan automatisch open en sluitende deuren. Sloten kunnen op diverse manieren elektronisch bediend worden, in combinatie met deurautomaten en toegangscontrole systemen. Er zijn diverse manieren om te ontsluiten, zoals motorsloten, solenoidsloten, kleefmagneten, dagschootopeners, pen-grendels en varianten daarop. Bij sommige systemen worden deuren fysiek helemaal gesloten, dit wil zeggen de dag- en nachtschoten of haakschoten.Bij andere toepassingen wordt uitsluitend de dagschoot bediend. Hoe hoger de eisen, hoe sterker de oplossing moet zijn. Bij woningen met bedrijfsactiviteiten kan er een onderscheid gemaakt worden in beveiligingsniveaus. Bij woningen wordt de voordeur vaak uitgevoerd met een motormeerpuntsluiting, bijvoorbeeld in combinatie met een afstandsbediening, vingerlezer of codetableau om de deur te kunnen openen. Het voordeel is hier dat de deur fysiek gesloten wordt bij iedere sluiting. Ook is er een dagstand, waarbij uitsluitend de dagschoot word bediend. Dit is vooral handig als de deur vaak gebruikt wordt. Ook kunnen we meerdere deuren aansturen via een duo- of triple-knopafstandsbediening, zoals bijvoorbeeld  de voordeur en de garage deur. Gezinnen willen aan jonge kinderen vaak geen sleutel meegegeven, met de oplossingen van IWEPRO is dit niet nodig. Je code of je vinger heb je altijd beschikbaar. IWEPRO is gespecialiseerd in dit soort toepassingen, en kan samen met u een plan maken, waarin producten die voor u een oplossing kunnen bieden worden opgevoerd.

Ook zorgtoepassingen worden vaak uitgevoerd met E-locktica oplossingen.

Info: Zie zorginstellingen


Leidraad E-locktica gradaties

Wanneer kunnen bepaalde producten gebruikt worden bij deuren? Er zijn drie groepen te onderscheiden:

Toegangsbeheer binnendeuren  waarbij het van belang is dat iemand niet
zomaar naar binnen kan, maar deze oplossing is niet braak vertragend.
Gebruik van deuropeners of kleefmagneten.
Toegangsbeheer veilige binnendeuren, waarbij inbraakvertraging van belang is.
Niemand kan zomaar naar binnen. Gebruik van solenoid- of motorsloten.
Toegangsbeheer veilige buitendeuren, waarbij het van groot belang is dat de
buitenschil voldoet aan de normen Bouwbesluit, P.K.V.W. of BORG.
Gebruik van motormeerpuntsluitingen.

Background image
img img img img img img