Bedrijfshal

Nederland staat er vol mee, van groot tot klein met allemaal hun eigen specifieke kenmerken als het gaat om gebruik en risico. De groei van deze vaak midden- en kleinbedrijven is vaak groot, maar de beheersing van de risico’s die ze hebben groeit vaak niet mee. Beveiliging is dan ook meestal onderbelicht tot dat het een keer fout gaat en de verzekeraar vragen stelt en vervolgens eisen oplegt. Investeren in groei in  producten en personeel maar niet in infra structuur en de beveiliging van het  onroerend goed. Maar ook brandveiligheid en vluchtwegen worden naargelang het bedrijf groeit en er meer mensen komen te werken, niet of onvoldoende meegenomen en of wordt het belang ervan onderschat.

Groeiplannen zijn vaak eenzijdig gebaseerd op omzet, capaciteit en vloeroppervlakte. Beveiliging en veiligheid van personen zijn vaak onderbelicht. Dat kan men voorkomen door een onderzoek te gelasten en een PvA op te stellen die dezelfde pas houd met de overige groeivoorspellingen. Zo zijn investeringen vaak vooruitziend en dienen niet ieder paar jaar te worden aangepast. IWEPRO heeft in het logo staan “Security By Design” wat zoveel betekend als “denk na over beveiliging voordat je gaat bouwen of naar een ander pand gaat”. Meestal wordt het beveiligingsrisico en dus niveau pas bepaald als alles er staat en ingericht is. Dan blijkt dat de getroffen maatregelen onvoldoende zijn en aanpassen niet meer kan of te kostbaar is. Dan wordt er gezocht niet naar de beste oplossing, maar naar wat nog makkelijk en goedkoop kan worden toegevoegd. Contactje hier, cameraatje daar.

Bij onze aanpak gaan wij uit van  4-tal uitgangspunten die na een schouwing leiden tot een PvA (plan van aanpak) Deze uitgangspunten zijn: wensen van de klant, eisen van de verzekeraar, budget en tot slot wat technisch mogelijk is. IWEPRO informeert de klant zo volledig mogelijk waarna samen met de klant wordt gezocht naar de beste beveiliging,  rekening houdend met alle wensen en mogelijkheden. Ieder pand is anders evenals de gebruikers en de wijze hoe met beveiliging wordt omgegaan. En dat betekent maatwerkoplossingen voor ieder pand.

Meer weten over de verschillende maatregelen klik op onderstaande onderwerpen

Opslag

Productie bedrijf

Fabrieken