Toegangscontrole

Bij bedrijfsgebouwen, waarbij groter aantallen klanten of personeel toegang moeten hebben, wordt er vaak gekozen voor  online-systemen met beheer software, waarbij maximaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden om toegang goed en efficiënt te regelen . Samen met goede slimme sloten op de toegangsdeuren is een feilloos functioneren van groot belang. Goedkope sloten met een super ‘state of the art’ toegangssysteem werkt niet. In samenhang noemen dit;  Elektromechanische deur(en)techniek

Ingeval van zorggebouwen, waar ook kan worden gewoond, worden er vaak op units stand-alone systemen geplaatst, omdat het voorzien van een infrastructuur zoals bekabeling ondoenlijk is.

Daarnaast zijn er talloze systeempjes te koop die bij een individuele deur de toegang mechanisch of elektronisch verlenen.

Samen met u en onze  beveiligingsadviseur van IWEPRO Beveiligingstechniek worden alle opties uit het beveiligingsplan doorgenomen. Gelet op de technisch haalbaarheid alsmede budget en eisen wordt er gekeken wat voor u de beste oplossing zou zijn.  Met ruim 30 jaar montage ervaring en kennis van duizenden producten komen we er samen wel uit.