Brandpreventie

Alle gebouwen, anders dan woningen (bestemd voor standaard bewoning)  moeten voldoen aan wettelijke eisen en aanvullende eisen van bijv. de verzekeraar. Bij nieuwbouw en of verbouw is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheden, denk aan brandweer, gemeentes, wetgeving maar ook bij architecten die bij het ontwerp rekening moeten houden met preventie maatregelen. In de praktijk zien we het nog al eens  misgaan. Vooral bij het midden- en klein bedrijf is controle vaak minder goed geregeld. 

Maatregelen die spelen bij niet zijnde woongebouwen zijn o.a.:
– Brandwerende deuren,
– Brandwerende wanden,
– Brandwerende compartimenten,
– Blustoestellen of haspels,
– Brandgevaarlijke stoffen compartimenteren
– Realisatie afdichten van brand doorslaande openingen (zoals kabeldoorgangen)

Samen met u en onze  beveiligingsadviseur van IWEPRO Beveiligingstechniek worden alle opties uit het beveiligingsplan doorgenomen. Gelet op de technisch haalbaarheid alsmede budget en eisen wordt er gekeken wat voor u de beste oplossing zou zijn.  Met ruim 26 jaar ervaring en kennis van duizenden producten komen we er samen wel uit.