IWEPRO Beveiligingstechniek

Is een maatwerk-bedrijf waar uitdagingen niet worden gemeden maar juist worden omarmd, om zo te komen tot de beste oplossing voor onze klant. Ieder project is uniek, of het nu gaat om woningen, bedrijven of instellingen, allen hebben te maken met eigen beveiligingsbehoeftes en hanteren daarbij een eigen budget en dus volgt daar een eigen plan van aanpak uit. De basis bestaat uit een schouwing van het pand, waarna er een mondelinge toelichting wordt gegeven over de mogelijkheden. Daarbij wordt aangegeven wat het huidige beveiligingsniveau is en zou moeten zijn, rekening houdend met de wensen van de klant, de eisen verzekeraar, de technische mogelijkheden en het beschikbare budget. Op basis van die uitkomst wordt een PvA (plan van aanpak) cq beveiligingsplan geschreven. Iwepro is productonafhankelijk en wij kiezen daarom alleen die producten die het best passen bij de vraag en van een aantoonbare kwaliteit zijn. Ons uitgangspunt is dat geleverd werk in één keer goed moet zijn en langdurig storingsvrij moet kunnen functioneren. Als we ons werk niet goed zouden doen en we dus terug moeten naar de klant, zijn de verdienste daarmee verdampt. Kanttekening is wel dat een goed slot in een slechte deur storingsgevoelig is en blijft. IWEPRO is zeer direct in de communicatie en wij zullen gevraagd en ongevraagd de klant adviseren, ook al is dat niet altijd wat deze willen horen.

gratis advies

Adviezen

Gratis? Ja en nee; ja de schouwing en het eerste gesprek is gratis. Als IWEPRO en de klant overeenkomen dat er een offerte moet volgen of voorliggend een PvA dient te worden geschreven, dan zijn daar kosten aan verbonden. Deze kosten worden gecrediteerd als er deel of het geheel van het PvA wordt uitgevoerd. Tijdens de schouwing wordt een inschatting gemaakt van de kosten voor het schrijven van een PvA/offerte. Standaard woningen rekenen we € 75,00 (incl. BTW) en voor bedrijven is het afhankelijk van de opdracht, de grote van het gebouw, en de complexiteit. Bij bedrijven zie je dat men vaak een toevlucht zoekt bij leveranciers die vrijwel direct een vertegenwoordiger op pad sturen. Zij adviseren echter vanuit het magazijn en hun portfolio en niet vanuit het beste product voor de aangediende cases.

Offerte/PvA/beveiligingsplan

Na de offerte /PvA -fase worden er door IWEPRO materialen besteld en het werk conform afspraken uitgevoerd. Dienen zich niet voorziene zaken aan, dan  zal dit, na overleg,  als méér- of minder werk worden uitgevoerd. Zaken die niet zijn beschreven maar wel zijn besproken, zijn voorbeelden bedoelt en zijn niet van toepassing als ze niet in het PvA/beveiligingsplan zijn opgenomen. U krijgt als klant veel, soms héél veel informatie die zal moeten worden verwerkt. Dat is bedoelt om u maximaal te informeren over de mogelijkheden, zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen over de beste aanpak voor uw project.

offerte_new
cerificeerd

Certificering

Nadat werkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt er conform het PvA  al dan niet een kwaliteitsdocument overhandigd. Dit kan een Certificaat zijn, een Deelverklaring en als het gaat om een individueel gevelelement (raam of deur) een Opleveringsbewijs. Alle documenten geven aan dat werkzaamheden en materialen voldoen aan gestelde eisen zoals deze in de National Richtlijn Beveiliging (NRB) zijn opgenomen in de klasse zoals beschreven in het PvA.

De Safe-Grade (SG) klasse zijn afhankelijk van het aanwezige risico en geven de tijdvertraging aan; SG-3 min. / SG-5 min.  of SG-10 min. Daarnaast kan er altijd worden gekozen voor maatwerk.

Facilitaire dienstverlening

Naast het beveiligen van panden leveren we ook een storingsdienst voor bedrijven, instellingen en facilitaire dienstverlenende bedrijven, waarbij we een dag- en nacht service bieden voor alle bouwkundige, elektromechanische toepassingen voor met name deuren. Of het nu projecten zijn waar onze diensten zijn gewenst of storingen aan niet door ons geleverde deuren, IWEPRO is hét antwoordt voor het aannemen en oplossen van al uw toegangsstoringen in Zuid Nederland.  Ons werkgebied is grofweg alles onder de A15 ( op Zeeland na ).