Kantoorgebouw

Kantoorgebouwen, allemaal met hun eigen DNA met betrekking tot het gebruik. Kantoren waar alleen maar werknemers komen, hebben een ander dynamiek dan kantoren waar ook klanten/cliënten komen. In de stad, op industrie terreinen, en plaatselijk in de kernen van steden en dorpen. Van assurantiekantoor tot het belastingkantoor,  allemaal met hun eigen gebruiken en dus systemen. IWEPRO is onafhankelijk en kiest de elektromechanische systemen die het best passen bij de vraag en niet welke op voorraad zijn. Een gedegen analyse, vastgelegd in een PvA (plan van aanpak) waarin zaken zijn verwerkt als gebruik, verwachting klant, budget, eisen van gebouwenbeheerder, facilitaire dienst of verzekeraars worden belicht en uitgewerkt. Allemaal om te komen tot de beste oplossing en goedwerkende systemen en een juiste investering voor de lange termijn. 

Bij onze aanpak gaan wij uit van  4 tal uitgangspunten die na een schouwing leiden tot een PvA (plan van aanpak) Deze uitgangspunten zijn: wensen van de klant, eisen van de verzekeraar, budget en tot slot wat technisch mogelijk is. IWEPRO informeert de klant zo volledig mogelijk waarna samen met de klant wordt gezocht naar de beste beveiliging,  rekening houdend met alle wensen en mogelijkheden. Ieder pand is anders evenals de gebruikers en de wijze hoe met beveiliging wordt omgegaan. En dat betekent maatwerkoplossingen voor ieder pand.

Meer weten over de verschillende maatregelen klik op onderstaande onderwerpen

Kleine kantoorgebouwen

Grote kantoorgebouwen