Grote kantoorgebouwen

Grote kantoorgebouwen hebben een eigen dynamiek en vallen meestal onder een interne of een externe facilitaire dienst. Deze dienst reguleert o.a toegang en veiligheid. Of het nu gaat over sluitsystemen, toegangspasjes, blusmiddelen, nooddeur en ontruiming etc. Zij zijn samen met de externe technische bedrijven belast met de keuze voor de juiste systemen. Daarbij wordt de elektronische kant goed afgedekt en ingevuld maar blijft het elektromechanisch deel zoals sloten vanwege kennisgebrek over de mogelijkheden onderbelicht of wordt er gekozen voor goedkope oplossingen of halve maatregelen.

Wij, IWEPRO, hebben de ervaring dat waar er veel personen toegang hebben 8 op de 10 geen problemen heeft met de systemen en dus 2 op de 10 wel. Het zijn dan ook bijna altijd gebruikersklachten over gebruik. Een goed ontwerp en een goede technische uitvoering is dan ook essentieel. Naast de bouwkundige maatregelen zoals deugdelijk hang- en sluitwerk is toegang belangrijk evenals nooddeur voorzieningen en vluchtplannen.

Panden in eigendom zijn vaak beter beveiligd als het gaat om de bouwkundige maatregelen, ten opzichte van huurpanden. Immers vallen alle gevelelementen onder verantwoordelijkheid van de verhuurder. Als deze niet wil meewerken of betalen komt een goede beveiliging altijd onder druk te staan. Wie betaald wat, wie doet wat en wanneer?

Kies onderstaand een van onze onderwerpen

Hang- en sluitwerk

Alarmsysteem

Verlichting

Elektronische sloten

Camera's

Beglazing

Kluizen

Brandpreventie

Rolluiken en traliewerk

Hekwerk

Toegangscontrole

Compartimentering

Nooddeur/vluchtwegen