Monument

Deze panden zijn allemaal divers in de uitbating daarvan, winkels, kantoren, woningen etc. Deze panden zijn onderhevig aan wetgeving die zaken verbieden als het gaat om aanbrengen van of aanpassingen aan het goedbouw. Dat betekend dat gevels en hun gevel elementen allemaal zoveel mogelijk in de staat moeten blijven zodat de originele uitstraling behouden blijft. Het bouwkundig en elektromechanisch beveiligen van deze panden is dan ook vaak een puzzel maar het leidt altijd tot een afdoende oplossingen, als het gaat om een deugdelijk beveiliging. Omdat er vaak geen geschikt hang- en sluitwerk te verkrijgen is met een oude, passende uitstraling wordt er geïmproviseerd, maar wel op basis van kennis van wat de markt wél te bieden heeft,  om zo te zogen dat er ook voor deze panden een passende oplossing geboden wordt.

Bij onze aanpak gaan wij uit van  4 tal uitgangspunten die na een schouwing leiden tot een PvA (plan van aanpak) Deze uitgangspunten zijn: wensen van de klant, eisen van de verzekeraar, budget en tot slot wat technisch mogelijk is. IWEPRO informeert de klant zo volledig mogelijk waarna samen met de klant wordt gezocht naar de beste beveiliging,  rekening houdend met alle wensen en mogelijkheden. Ieder pand is anders evenals de gebruikers en de wijze hoe met beveiliging wordt omgegaan. En dat betekent maatwerkoplossingen voor ieder pand.

Meer weten over de verschillende maatregelen klik op onderstaande onderwerpen

Brandveiligheid

Afwijkend hang- en sluitwerk