Openbare gebouwen

Openbare gebouwen kenmerken zich door beheer van deze gebouwen. In dienst zijnde facilitaire medewerkers die specifiek gaan over de veiligheid van het gebouw in de brede zin van het woord. Daar kennis van beveiliging beperkt is, laven zij zich aan adviseurs, vertegenwoordigers en aan bedrijven die technische diensten leveren. De adviseurs zijn installateurs, leverancier van apparatuur, de architect en de aannemer. Wat we in de praktijk waarnemen is de snelheid waarmee van bedrijven wordt gewisseld, nieuwe partijen met een andere werkwijze, andere spullen en dat na verloop van tijd het een wirwar wordt van niet tot nauwelijks afgestemde systemen. De ene “Bug-fix”” naar de ander, als het maar werkt. IWEPRO is een facilitair dienstverlenend bedrijf met een specifieke specialisatie t.w. Bouwkundig en elektromechanisch oplossingen en vormt de schakel tussen elektronisch toegangssystemen en de system-integrators. Onderhoud, storing, oplossing en geleiding inzake deur/toegangstechniek en ja, wij zijn ook beschikbaar voor ingenieuze “bug-fixes”

Bij onze aanpak gaan wij uit van  4 tal uitgangspunten die na een schouwing leiden tot een PvA (plan van aanpak) Deze uitgangspunten zijn: wensen van de klant, eisen van de verzekeraar, budget en tot slot wat technisch mogelijk is. IWEPRO informeert de klant zo volledig mogelijk waarna samen met de klant wordt gezocht naar de beste beveiliging,  rekening houdend met alle wensen en mogelijkheden. Ieder pand is anders evenals de gebruikers en de wijze hoe met beveiliging wordt omgegaan. En dat betekent maatwerkoplossingen voor ieder pand.

Meer weten over de verschillende maatregelen klik op onderstaande onderwerpen

Vluchtwegen

Toegangsbeheer

Slimme systemen

Onderhoud