Winkelpand

Er is geen winkel hetzelfde dan behalve al ze bij een keten horen, maar dan nog zijn het verschillende panden, op diverse locaties, die allemaal hun  eigen aandacht behoeven. Valt de winkel binnen een afgesloten gebied, gesitueerd in een verzamel gebouw? Is de straat waaraan ze zijn gevestigd midden in een stad/dorp of aan de doorgaande weg?

Beveiliging van winkels is een van de moeilijkste omdat er veel variabelen zijn op basis waarvan wordt bepaald wat de maatregelen zijn. Kiezen we naast goed hang- en sluitwerk voor veiligheidsglas, plaatsen we een rolluik of achter de showroom een rolhek. Of moeten we bouwkundige voorzieningen treffen op openbaar terrein zoals rampaaltjes. Omdat elektronische maatregen makkelijk te realiseren zijn wordt vaak eerst gekozen voor deze maatregelen. Bouwkundig is wat lastiger en vaak moeilijker te implementeren. Ze worden gezien als kostbaar. Dus wordt eerst het geld uitgegeven aan maatregel die snel zijn uit te voeren, zoals alarmsystemen en camera’s, maar blijven de maatregelen die moeten zorgen voor maximale vertraging van een inbraak achterwege. De weg van de minste weerstand. Iwepro maakt een gedegen analyse en legt deze vast in een PvA (plan van aanpak) waarin zaken zijn verwerkt worden als gebruik, verwachting klant, budget, eisen van gebouwen beheerder of facilitaire diens of verzekeraars worden belicht en uitgewerkt. Allemaal om te komen tot de beste oplossing en goedwerkende systemen en een juiste investering voor de lange termijn. 

Bij onze aanpak gaan wij uit van  4 tal uitgangspunten die na een schouwing leiden tot een PvA (plan van aanpak) Deze uitgangspunten zijn: wensen van de klant, eisen van de verzekeraar, budget en tot slot wat technisch mogelijk is. IWEPRO informeert de klant zo volledig mogelijk waarna samen met de klant wordt gezocht naar de beste beveiliging,  rekening houdend met alle wensen en mogelijkheden. Ieder pand is anders evenals de gebruikers en de wijze hoe met beveiliging wordt omgegaan. En dat betekent maatwerkoplossingen voor ieder pand.

Kies onderstaand een van onze onderwerpen

Tot 500m2 vloer oppervlak

Meer dan 500m2 vloer oppervlak