Wie zijn we

Na twee jaar voorbereiding en studie richt Mat Verstappen in 1995 IWEPRO op, met als doel woningen te voorzien van veiligheids-hang- en sluitwerk. Iwepro certificeerde zich en werd een van de eerste Politie Keurmerk Veilig Wonen bedrijven in Limburg. We specialiseerde ons tevens in het beveiligen van bedrijfsgebouwen, winkels, scholen, instellingen, etc.

Iwepro werd vervolgens een erkend Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf. Er kwamen steeds meer beveiligingssystemen en oplossingen bij , zowel mechanisch als elektronisch en ons klantenbestand veranderde. Onze activiteiten breidde zich steeds verder uit tot een allround beveiligingsbedrijf, voor particuliere- en zakelijke markt. Iwepro werd gaandeweg een dienstverlener voor het bedrijfsleven, organisaties, en facilitaire dienstverleners en dé schakel tussen bouwkundig, elektromechanische en toegangsbeheer.

Ons portfolio groeide uit van particulier naar bedrijfsleven, naar overheden, organisaties, VIP’s,  etc.  Wij bieden kennis, kunde en een eerlijk verhaal over wat de mogelijkheden zijn en denken daarbij in oplossingen en in tijd. Tijdvertraging moet het resultaat zijn van een goede beveiliging.

Naast Iwepro Beveiligingstechniek hebben we nu ook een webshop; FLUXIO-ONLINE,  waar we producten verkopen die we deels zelf hebben ontwikkeld en zo vermarkten. Sinds januari 2022 zijn we aangesloten én erkend bij het KennisCentrum Beveiliging (het-KCB) als een NRB-4 erkend bedrijf.

Customize Adjust Change Adapting Customization Concept

Maatwerk

IWEPRO Beveiligingstechniek is een maatwerk-bedrijf, waar uitdagingen niet worden gemeden maar juist worden omarmd, om zo te komen tot de beste oplossing voor onze klant. Ieder project is uniek, of het nu gaat om woningen, bedrijven of instellingen, allen hebben te maken met eigen beveiligingsbehoeftes en hanteren daarbij een eigen budget en dus volgt daar een eigen plan van aanpak uit.

Plan van aanpak

De basis bestaat uit een schouwing van het pand, waarna er een mondelinge toelichting wordt gegeven over de mogelijkheden. Daarbij wordt aangegeven wat het huidige beveiligingsniveau is en hoe zou moeten zijn, rekening houdend met de wensen van de klant, de eisen van de verzekeraar, de technische mogelijkheden en het beschikbare budget. Op basis van die uitkomst wordt een PvA (plan van aanpak) cq beveiligingsplan geschreven.

head_bg3
Closeup of a hand pressing the security system

Product onafhankelijk

Iwepro is productonafhankelijk en wij kiezen daarom alleen die producten die het best passen bij de vraag en van een aantoonbare kwaliteit zijn. Ons uitgangspunt is dat geleverd werk in één keer goed moet zijn en langdurig storingsvrij moet kunnen functioneren. Als we ons werk niet goed zouden doen en we dus terug moeten naar de klant, zijn de verdiensten daarmee verdampt. Kanttekening is wel dat een goed slot in een slechte deur storingsgevoelig is en blijft. IWEPRO is zeer direct in de communicatie en wij zullen gevraagd en ongevraagd de klant adviseren, ook al is dat niet altijd wat deze willen horen.

Advies

Adviezen gratis? Ja en nee; ja de schouwing en het eerste gesprek is gratis. Als IWEPRO en de klant overeenkomen dat er een offerte moet volgen of voorliggend een PvA dient te worden geschreven, dan zijn daar kosten aan verbonden. Deze kosten worden gecrediteerd als er deel of het geheel van het PvA wordt uitgevoerd. Tijdens de schouwing wordt een inschatting gemaakt van de kosten voor het schrijven van een PvA/offerte. Standaard woningen rekenen we € 75,00 (incl. BTW) en voor bedrijven is het afhankelijk van de opdracht, de grote van het gebouw, en de complexiteit.

Advies
product keuze

Product keuze

Bij bedrijven zie je dat men vaak een toevlucht zoekt bij leveranciers die vrijwel direct een vertegenwoordiger op pad sturen. Zij adviseren echter vanuit het magazijn en hun portfolio en niet vanuit het beste product voor de aangediende cases.

 

Hoe verder

Na de offerte /PvA -fase worden er door IWEPRO materialen besteld en het werk conform afspraken uitgevoerd. Dienen zich niet voorziene zaken aan, dan  zal dit, na overleg,  als méér- of minder werk worden uitgevoerd. Zaken die niet zijn beschreven maar wel zijn besproken, zijn als voorbeeld bedoelt en zijn informatief. Onderwerpen of potentiële oplossingen zijn van toepassing als ze zijn beschreven in het PvA/beveiligingsplan en daarin zijn opgenomen. U krijgt als klant veel, soms héél veel informatie die zal moeten worden verwerkt. Dat is bedoelt om u maximaal te informeren over de mogelijkheden, zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen over de beste aanpak voor uw project. 

hoe verse

Kwaliteitsdocument

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt er conform het PvA  al dan niet een kwaliteitsdocument overhandigd. Dit kan een Certificaat zijn, een Deelverklaring en als het gaat om een individueel gevelelement (raam of deur) een Opleveringsbewijs. Alle documenten geven aan dat werkzaamheden en materialen voldoen aan gestelde eisen, zoals deze in de Nationale Richtlijn Beveiliging (NRB) zijn opgenomen, in de klasse zoals beschreven in het PvA. De Safe-Grade (SG) klasse is afhankelijk van het aanwezige risico en geven de tijdvertraging aan; SG-3 min. / SG-5 min.  of SG-10 min. Daarnaast kan er altijd worden gekozen voor maatwerk.

Service

Naast het beveiligen van panden leveren we ook een storingsdienst voor bedrijven, instellingen en facilitaire dienstverlenende bedrijven, waarbij we een dag- en nacht service bieden voor alle bouwkundige, elektromechanische toepassingen voor met name deuren. Of het nu projecten zijn waar onze diensten zijn gewenst of storingen aan niet door ons geleverde deuren, IWEPRO is hét antwoordt voor het oplossen al uw toegangsstoringen in Zuid Nederland.
Ons werkgebied is grofweg alles onder de A15 ( op Zeeland na ). 

Service